Contacts Us

 • Journal of Shanghai Jiao Tong University

  Address: No. 1954, Huashan Road, Xuhui, Shanghai

  Zip code: 200030 

  Telephone: +86-21 62933373 

  E-mail: xuebao3373@sjtu.edu.cn 

  Website: http://xuebao.sjtu.edu.cn

                                                        

  Contact us

  Office - Li Bowen

  Telephone: 021-62933373

  E-mail: bowenli@sjtu.edu.cn


  Jiang Xia

  Telephone: 021-62933157

  E-mail: jiangxia@sjtu.edu.cn


  Wang Yifan

  Telephone: 021-62932534

  E-mail: winigege@sjtu.edu.cn


  Sun Wei

  Telephone: 021-62933164

  E-mail: sjtu-sw@sjtu.edu.cn


  Wang Lili

  Telephone: 021-62932534

  E-mail: wangll2022@sjtu.edu.cn


 • 2011-03-30 Visited: 32173