Editorial Board


 • The Ninth Editorial Board of Journal of Shanghai Jiao Tong University (Science)

  Chairman

  XIE Shengwu

  Vice Chairman

  LIN Zhongqin

  ZHANG Wenjun

  PENG Yinghong

  Editor-in Chief

  ZHENG Hang

  Executive Editor-in-Chief

  CAI Yunze

  Associate Editor-in Chief

  FANG Hua, JIANG Xia, HUANG Longwang

  Members (alphabetical sort)

  CAI Weiming, CAO Xuewu, CAO Zhenfu,

  CAO Zhuangqi, CHE Shunai, CHEN Jun,

  DING Wenjiang, FU Yuxi, GU Mingyuan,

  HAN Zhengzhi, HUANG Peiqing, HUANG Zhen,

  JIANG Jianguo, JIANG Xiuchen, LIU Xila,

  LIU Xingzhao, LU Chuanjing, MA Lizhuang,

  MA Zifeng, MAO Junfa, MENG Guang,

  MIAO Guoping, SHEN Hao, SHEN Huishen,

  SHEN Weiping, WANG Ruzhu, WANG Xiaofan,

  WU Chongfeng, WU Jiansheng, WU Yixiong,

  XI Yugeng, XU Jinquan, YAN Guozheng,

  YAN Junqi,YANG Jianmin, YANG Ruqing,

  YE Zhongxing, ZHANG Dabing, ZHANG Di,

  ZHANG Jianwu, ZHANG Shengkun,

  ZHANG Yong, ZHU Yisheng

 • 2011-03-30 Visited: 20077