Lidar-Visual-Inertial Odometry with Online Extrinsic Calibration
MAO Tianyang (茅天阳), ZHAO Wentao (赵文韬), WANG Jingchuan∗ (王景川), CHEN Weidong (陈卫东)
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2023, (1): 70 -76 .  DOI: 10.1007/s12204-023-2570-6