Analysis of Entry Footprint Based on Pseudospectral Method
LI Zhaoting, ZHOU Xiang, ZHANG Hongbo, TANG Guojian
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2022, (11): 1470 -1478 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2022.256