A High Quality Algorithm of Time-Frequency Analysis and Its Application in Radar Signal Target Detection via LMSCT
HAO Guocheng, ZHANG Bichao, GUO Juan, ZHANG Yabing, SHI Guangyao, WANG Panpan, ZHANG Wei
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2022, (2): 231 -241 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2020.432