An Accuracy Dynamically Configurable FFT Processor Based on Approximate Computing
MA Liping, ZHANG Xiaoyu, BAI Yuxin, CHEN Xin, ZHANG Ying
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2022, (2): 223 -230 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2020.430