Relationship Between Dyslipidemia and Proteinuria in Patients with Diabetic Nephropathy
LI Junhui, CHENG Dongsheng, WANG Feng, FEI Yang, XUE Qin, WANG Niansong
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2016, (03): 478 -482 .