Influence of Cell Rotation on Its Chemical Microenvironment Inmicrochannels
LI Peiye,DU Xiaohui,HU Yandong,ZHAO Shexu
Journal of Shanghai Jiaotong University . 2016, (02): 283 -287 .