Foreground Segmentation Network with Enhanced Attention
JIANG Rui1*(姜﹐锐),ZHU Ruiriang1(朱瑞祥),CAI Xiaocui1(蔡萧萃),SU Hu2(苏虎)
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2023, (3): 360 -369 .  DOI: 10.1007/s12204-023-2603-1