Integrated Hydraulic-Driven Wearable Robot for Knee Assistance
ZHAO Yafei (赵亚飞), HUANG Chaoyi (黄超逸), ZOU Yuging(邹玉莹), ZOUKehan(邹可涵), zoU Xiaogang(邹笑阳), XUE .Jiaqi(薛嘉琦), LI Xiaoting(李晓婷), KOH Keng Huat, WANG Xiaojun(王小军), LAI Wai Chiu King(赖伟超), HU Yong(胡勇), XI Ning(席宁), WANG Zheng(王峥)
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2023, (3): 289 -295 .  DOI: 10.1007/s12204-023-2602-2