Bending Prediction Method of Multi-Cavity Soft Actuator
HUO Qianjun (霍前俊), LIU Sheng∗ (刘胜), XU Qingyu (徐青瑜), ZHANG Yuanfei (张远飞), ZHANG Yaoyao (张耀耀), LI Xu (李旭)
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2022, (5): 631 -637 .  DOI: 10.1007/s12204-021-2334-0