Case Study of a Personalized Scoliosis Brace Based on 3D Printing
LU Dezhi 1,2‡ (鲁德志), LI Wentao1‡ (李文韬), WANG Xiaowen2 (王孝文), SONG Yan2 (宋 艳), ZHANG Pingping2 (张萍萍), FENG Haiyang2 (冯海洋), WU Yuncheng1 (吴云成), XU Yuanjing3 (许苑晶), LI Tao4 (李 涛), MA Zhenjiang1∗ (马振江), WANG Jinwu1,2∗ (王金武)
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2022, (4): 528 -534 .  DOI: 10.1007/s12204-022-2461-2