Machine Learning-Based Approach to Liner Shipping Schedule Design
DU Jian1∗ (杜 剑), ZHAO Xu2 (赵 旭), GUO Liming2 (郭力铭), WANG Jun2 (王 军)
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2022, (3): 411 -423 .  DOI: 10.1007/s12204-021-2338-9