Modification Method of Longitudinal Bow Structure for Ice-Strengthened Merchant Ship
DING Shifeng (丁仕风), ZHOU Li∗ (周 利), GU Yingjie (顾颖杰), ZHOU Yajun (周亚军)
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2022, (3): 298 -306 .  DOI: 10.1007/s12204-022-2442-5