Topology Optimization Method for Calcaneal Prosthesis
LIU Xiaoying* (刘晓颖), YUE Yong(岳勇), WANG Chongning (王宠宁), HUANG Jiazan (黄家赞),HUANG Xianwei(黄贤伟), HAO Yanhua(郝艳华)
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2022, (2): 240 -249 .  DOI: 10.1007/s12204-021-2324-2