Multi-Lead ECG Classification via an Information-Based Attention Convolutional Neural Network
TUNG Hao (董昊), ZHENG Chao (郑超), MAO Xinsheng(毛新生), QIAN Dahong (钱大宏)
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2022, (1): 55 -69 .  DOI: 10.1007/s12204-021-2371-8