Wavelet Transform-Based High-Definition Map Construction From a Panoramic Camera
ZHUANG Hanyang (庄瀚洋), ZHOU Xuejun (周学军), WANG Chunxiang (王春香), QIAN Yuhan (钱宇晗)
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2021, (5): 569 -576 .  DOI: 10.1007/s12204-021-2346-9