Safety Evaluation Method for Long-Term Operation of Metro Based on Combination Weighting Method
CAO Weiwei, LI Mingguang, WU Wei, XIA Xiaohe, SHI Yujin
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2020, (6): 700 -705 .  DOI: 10.1007/s12204-020-2230-z