Free Vibration Analysis of Cylindrical and Rectangular Sandwich Panels with a Functionally Graded Core
Hua-dong LI, Xi ZHU, Zhi-yuan MEI, Ying-jun ZHANG
Journal of Shanghai Jiao Tong University(Science) . 2015, (6): 735 -742 .  DOI: 10.1007/s12204-015-1684-x