Judging the Normativity of PAF Based on TFN and NAN
LI Zhiqiang, BAO Jinsong, LIU Tianyuan, WANG Jiacheng
Journal of Shanghai Jiao Tong University(Science) . 2020, (5): 569 -577 .  DOI: 10.1007/s12204-020-2177-0