Multi-Component Model of Diesel Sprays Under High Injection Pressure
WANG Xiaorong (王筱蓉), WANG Jigang (王继刚), JIN Zhangliang (金张良),REN Guilong (任贵龙), MA Hu (马虎)
Journal of Shanghai Jiao Tong University (Science) . 2018, (2): 264 -268 .  DOI: 10.1007/s12204-017-1898-1