Pedestrian Crosswalk Overflow Violation in China: Characteristics and Countermeasure
CAO Ningbo (曹宁博), CHEN Yongheng* (陈永恒), QU Zhaowei (曲昭伟),ZHAO Liying (赵利英), BAI Qiaowen (白乔文), DENG Xiaolei (邓晓磊)
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2017, (6): 688 -696 .  DOI: 10.1007/s12204-017-1891-8