Reputation-Based Collaborative Spectrum Sensing Scheme in Cognitive Radio Networks
ZHAO Shi-kang (赵士康), HE Di (何 迪), LI Wen-hua (李文化), ZHU Fu-sheng (朱伏生)
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2011, (6): 641 -647 .  DOI: 10.1007/s12204-011-1204-6