Looper-Tension  H Control for Hot Strip Finishing Mills
WANG Jing-cheng (王景成), ZHONG Zhao-zhun (仲兆准)
J Shanghai Jiaotong Univ Sci . 2011, (5): 519 -523 .  DOI: 10.1007/s12204-011-1188-2