A Dual-System Reinforcement Learning Method for Flexible Job Shop Dynamic Scheduling
LIU Yahui, SHEN Xingwang, GU Xinghai, PENG Tao, BAO Jinsong, ZHANG Dan
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2022, (9): 1262 -1275 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.215