Micropore Characteristics and CT Seepage Test of Jinan Red Clay with a Strong Vertical Permeability
LU Linhai, WU Chaojun, SUN Jiecheng, CAI Hao, YE Guanlin
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2022, (9): 1218 -1226 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.234