Mechanical Characteristics and Stress and Strain Analysis of Concrete with Bonding Interface Under Impact Load
ZHAO Hong, XIE Youjun, LONG Guangcheng, LI Ning, ZHANG Jiawei, CHENG Zhiqing
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2022, (9): 1208 -1217 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.343