An LC Inverter Based on Novel Dual-Loop Control
LI Shuang, SHI Jianqiang
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2022, (9): 1139 -1147 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.275