Real-Time Calculation of Carbon Emissions in County-Level Administrative Regions Based on ‘Energy Brain’
CHEN Yun, SHEN Hao, WANG Jiayu, ZHAO Wenkai, PAN Zhijun, WANG Xiaohui, XIAO Yinjing
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2022, (9): 1111 -1117 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.364