Challenges of Distributed Green Energy Carbon Trading Mechanism and Carbon Data Management
LI Xingzhi, HAN Bei, LI Guojie, WANG Keyou, XU Jin
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2022, (8): 977 -993 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.450