Multi-Feature Extraction of Pulmonary Nodules Based on LSTM and Attention Structure
NI Yangfan, YANG Yuanyuan, XIE Zhe, ZHENG Dezhong, WANG Weidong
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2022, (8): 1078 -1088 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.113