Interaction Mechanisms of Synchronously Performed Adjacent Excavations
YANG Qirun, LI Mingguang, CHEN Jinjian, WU Hang
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2022, (6): 722 -729 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.149