An Identification Method for DC-Link Capacitor Capacitance of Grid Connected Inverter
ZHU Chenghao, WANG Han, SUN Guoqi, WEI Xiaobin, WANG Fuwen, CAI Xu
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2022, (6): 693 -700 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.515