Feasibility of Wave Measurement by Using a Sailing Buoy and the Artificial Neural Network Technique
QIN Yichao, HUANG Limin, WANG Xiao, MA Xuewen, DUAN Wenyang, HAO Wei
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2022, (4): 498 -505 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.094