Accumulative Plastic Deformation of Saturated Soft Clay Under Variable Frequency Cyclic Loading for Subway
LI Zeyao, ZHOU Jie, TIAN Wanjun, PEI Wansheng
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2022, (4): 454 -463 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.036