A Modified Migrating Birds Optimization for Multi-Objective Lot Streaming Hybrid Flowshop Scheduling
TANG Hongtao, WANG Dannan, SHAO Yiping, ZHAO Wenbin, JIANG Weiguang, CHEN Qingfeng
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2022, (2): 201 -213 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2020.435