Laboratory Study of Wave-Induced Pore Pressures Around the Pile
LÜ Haojie, ZHOU Xianglian, WANG Jianhua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2018, (07): 757 -763 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2018.07.001