Experimental Study of Overconsolidation Behavior of the Upper Shanghai Clays in Lianhua Road
WU Chaojun, YE Guanlin, WANG Jianhua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2016, (03): 331 -335 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2016.03.003