Long-Term Deformation Characteristics of Shanghai Soil Layer and Its Influence on Infrastructure
WU Wei, LI Mingguang, SHI Yujin, WANG Jianhua
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2018, (11): 1429 -1436 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2018.11.003