Development of K0 Coefficient Measurement and Stress Path Test Function of Triaxial Apparatus
PAN Shang, LIU Jinhao, ZHANG Qi, YE Guanlin
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (4): 372 -379 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2019.296