The Influence of Interaction of Complex Multicracks on Stress Intensity Factors
ZHOU Xiao-ping, ZHANG Yong-xing, WANG Jian-hua, HA Qiu-ling
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2003, (12): 1905 -1909 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2003.12.022