Mechanical Behavior of the Interface between Reinforcement and Soil in Pull-out Tests on Geotextiles
ZHANG Peng, WANG Jian-hua, CHEN Jin-jian
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2004, (06): 999 -1002 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2004.06.033