Application of SQP Algorithm in 3D Lower Sequential Quadratic Programming Limit Analysis
YANG Hong-jie, GE Xiu-run, WANG Jian-hua, FU De-ming
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2004, (06): 992 -995 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2004.06.031