The Computational Methods of Natural Element Method in Two Dimensional Elasto-Plastic Analysis
ZHANG Ying-xin, WANG Jian-hua, GAO Shao-wu
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2005, (05): 727 -730 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2005.05.015