The Evaluation of Deformation Induced by Excavation Considering the Properties of Diaphragm-Soil Interface
FAN Wei, WANG Jian-hua, CHEN Jin-jian
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2006, (12): 2118 -2121 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2006.12.022