Deformation Performance of Double Steel Sheet Piles Cofferdam
HOU Yong-mao, WANG Jian-hua, GU Qian-yan
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2009, (10): 1577 -1580,1584 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2009.10.013