Can Regulation of Epigenetics Be Controlled Artificially?
ZHANG Xue,LIU Chenguang
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (Sup.1): 32 -33 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2021.S1.033