Flexible Coating Reduces Drag
TIAN Xinliang
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (2): 213 -214 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2020.393