Numerical Studies on Violent Sloshing and Resonance Frequencies in a Three-Dimensional Prismatic Tank
XIN Jianjian, FANG Tian, SHI Fulong
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (2): 161 -169 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2020.066