Named Entity Recognition of Enterprise Annual Report Integrated with BERT
ZHANG Jingyi, HE Guanghui, DAI Zhou, LIU Yadong
Journal of Shanghai Jiao Tong University . 2021, (2): 117 -123 .  DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2020.009